Юридична клініка була створена у 2008 році є структурним підрозд ілом Сумського державного університету і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів спеціальності «Правознавство», інтегрована у навчальний процес і здійснює роботу на основі чинного законодавства України, Статуту СумДУ та Положення про юридичну клініку СумДУ.

З 2012 року є членом Асоціації юридичних клінік.

Основою функціонування юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможних оплатити послуги юриста та студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, які сприяють у майбутньому їх професійному розвитку

Керівник юридичної клініки – ст.. викладач кафедри судочинства та міжнародного права, к.ю.н., адвокат Чернадчук Олександр Вікторович.