Let your body drive

Термін проведенняАкції

Період проведення Акції з 16.02.2013р. по 25.03.13р.

Підведення підсумків 16.03.2013р.  в нічному клубі «Діалог»

Учасники акції

Учасником акції може бути будь-яка особа віком не менше 21 року, яка має водійське посвідчення, та є резидентом України.

Умови Акції

Акція передбачає отримання переможцем автомобіля Peugeot 208 у користування на найближчі вихідні дні від дня оголошення особи переможцем на строк три дні.

Для того щоб взяти участь в Акції необхідно:

В термін з 16 лютого по 08 березня надіслати чітку фотографію на електронну адресу: 208sumy@mail.ru з зображенням автомобіля  Peugeot 208, який буде курсувати вулицями міста, фото якого приводиться нижче:

Обов’язково потрібно вказати  Прізвище Ім’я та телефон власника фото.

Не визнаються Учасниками Акції  і не мають права брати в ній участь :

Працівники Організатора та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,батьки).

Фото зроблене Учасниками Акції біля автосалону Peugeot не беруть участі в Акції.

Участь в Акції можлива тільки за умови чіткого виконання усіх вимог даних Правил.

Підведення підсумків 16.03.2013р.  в нічному клубі «Діалог».

Отримання Учасником автомобіля Peugeot 208 у користування відбувається наступним чином: після жеребкування 16.03.2013р. Організатор Акції зв’язується з  Учасником за телефоном, вказаним при  наданні фотографії, та узгоджує дату підписання договору щодо передачі автомобіля в користування.

Обмеження

Якщо Учасник Акції, що має право на отримання автомобіля у використання, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (в т.ч. якщо контактний телефон, ПІБ, або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати автомобіля у використання, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних інших додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації  (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адреси).

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду.

Надання Інформації

Для отримання автомобіля у використання в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцеві Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

Особисті дані зберігаються та оброблюються з метою реалізації статутної господарської діяльності Організатора Акції. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, вони будуть дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України. Організатор Акції має право на передачу персональних даних Учасників Акції своїм партнерам в рекламних цілях із дотриманням вимог, вказаних в положеннях Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010р.

Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відео матеріалах, в мережі Інтернет, інтерв'ю ЗМІ, у випадку отримання автомобіля у використання, а також для надсилання (передачу) інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання (передача) жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та у розумінні ч.1. ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010р.